Globius als approved circular company

Globius en Valipac slaan de handen in elkaar om de impact van plastic afval op het milieu in te perken. In 2024 is Globius door Valipac erkend als een approved circular company. Met een gedeelde ambitie om de circulaire economie te ondersteunen zet Globius zich in om de toegankelijkheid, kwaliteit en transparantie van gerecycleerd verpakkingsmateriaal te bevorderen. In dit artikel ontdek je wat een erkenning als approved circular company inhoudt en wat de voordelen zijn om je verpakkingsmateriaal aan te kopen bij een handelaar die erkend is als approved circular company.

Wat is een approved circular company?

Bedrijven die zich inzetten voor de circulaire economie kunnen door Valipac erkend worden als approved circular company. Dit betekent dat erkende producenten van verpakkingsproducten aan volgende criteria voldoen:

PCR of PIR plastic producten

Ze bieden verpakkingsmaterialen aan die circulair worden geproduceerd. Dit zijn producten vervaardigd uit PCR (post-consumer recycled), PIR (post-industry recycled) of bio-vervaardigd plastic. Bedrijven die deze producten aanbieden, garanderen ook dat deze informatie wordt gecommuniceerd in officiële documenten zoals facturen en offertes.

Design for Recycling

Ze ontwerpen nieuwe producten in lijn met de Design for Recycling standaard. Dit betekent dat verpakkingsproducenten hun producten zo ontwerpen dat ze optimaal recyclebaar zijn volgens hoge standaarden.

Gecertificeerde recyclagepartners

Producenten en groothandels van verpakkingsmateriaal werken nauw samen met partners in het bezit van een geldige EuCertPlast certificatie.

Gecertificeerde verpakkingsproducten

Verpakkingsmaterialen die zijn vervaardigd uit gerecyclede materialen worden gecertificeerd volgens de EN 15343:2008 standaard. De verklaringen over het gebruik van gerecyclede materialen stemmen overeen met de ISO 14021 standaard.

Correct communiceren over productinformatie

Ze communiceren transparant en accuraat over de specificaties van circulaire producten die ze verkopen. Hiervoor is het cruciaal dat productinformatie regelmatig wordt geactualiseerd.

Waarom kiezen voor een approved circular company?

Bedrijven die hun verpakkingsmateriaal aankopen bij een groothandelaar of leverancier die erkend is als Approved Circular Company, genieten van enkele voordelen:

  • Recycling van verpakkingsmateriaal wordt vergemakkelijkt aangezien de producten ontworpen zijn volgens hoge standaarden zoals design for recycling.
  • Geniet van meer transparantie over de oorsprong en samenstelling van de producten die je koopt. Dit vergemakkelijkt ook de rapportering als onderdeel van de informatieplicht.
  • Kies voor verpakkingsmateriaal dat toekomstbestendig is. Op deze manier kan je op beide oren slapen dat je producten vervaardigd zijn uit PCR, PCI of bio plastics.
  • Cliënten van Valipac die plastic verpakking gebruiken met minstens 30% Post Consumer Recycled materiaal ontvangen een financiële bonus van €50/ton dat ze recycleren.

Meer weten over onze erkenning als approved circular company?

Je kan ons terugvinden op de officiële website van myRecycledContent.

Ben je op zoek naar verdere ondersteuning om je verpakkingsproces te verduurzamen? Neem contact op met onze experts voor verdere ondersteuning.

Ontdek meer

Website van de organisatie: https://www.myrecycledcontent.be/companies/globius-bv
Welke voorwaarden leveranciers moeten voldoen: https://www.myrecycledcontent.eu/register/
Producten die Globius verkoopt en voldoen aan de vereisten: https://www.myrecycledcontent.be/companies/globius-bv