Privacy Policy

  1. De persoonsgegevens die Globius verzamelt via het contactformulier of nieuwsbrief vallen onder toepassing van artikel 4 ΒΆ 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij worden opgenomen in een bestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing.
  2. Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde 'log-files', hetgeen Globius toelaat om o.a. de trafiek naar deze website te analyseren, alsook het profiel van de gebruikers van deze site. Globius behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen.
  3. Onze website maakt geen gebruik van cookies.
  4. U heeft steeds vrije toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Indien u geen direct mailing wenst te ontvangen, kan u ons contacteren of uitschrijven via deze link.
  5. Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren op onderstaand adres.